شهرمن شوشتر
گوناگون
درباره وبلاگ
بیوگرافی
محمود وزیر فرزند روانشاد آقا محمد کاظم وزیر . متولد ۱۳۳۲ شوشتر . تحصیلات ابتدائی را در شهرستانهای شوشتر و دزفول و تحصیلات متوسطه را در دزفول و شیراز طي نموده است. در سالهاي 1357 تا 1360 در دانشگاه پونای هندوستان در رشته علوم سیاسی تحصيل و موفق به اخذ درجه لیسانس شده و طي سالهاي 1375 تا 1382 در مؤسسه عالی پژوهش و مدیریت وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درجه فوق لیسانس را اخذ نمود .
دوره خدمت سربازي را طي سالهاي 1352 تا 1354 به عنوان سپاهي خدمات دادگستري در پادگان ساري و سپس در دادگاه بخش مستقل شيروان خراسان به عنوان منشي بازپرس و رئيس دادگاه سپري نموده .
در سال 1360 با پست كارشناس حقوقي به استخدام سازمان مركزي تعاون در آمد .
وعهده دار پستهاي ذيل بوده است:
- كارشناس امور حقوقي
- رئيس اداره حقوقي و نظارت مديريت تعاون شهري استان خوزستان
- معاون مديريت تعاون شهري استان خوزستان
- مدير تعاون شهري استان خوزستان
- مدير تعاون شهري استان تهران
- اولين معاون اداره كل تعاون استان تهران بعد از تأسيس وزارت تعاون
- معاون اقتصادي و بازرگاني دفتر امور اقتصادي و برنامه ريزي حوزه ستادي وزارت تعاون
- معاون دفتر امور تعاونيهاي توليدي حوزه ستادي وزارت تعاون
- معاون دفتر امور تعاونيهاي مصرف و اعتبار و مرزنشينان حوزه ستادي وزارت تعاون
تأليفات نويسنده در دوبخش تاكنون صورت پذيرفته است :
الف - تأليفات مرتبط با استان خوزستان :
الف-1 سري كتابهاي شوشتر شناسي
الف – 1-1 تاريخ شوشتر
الف-1-2 جغرافياي شوشتر
الف-1-3-سخنوران شوشتر
الف-1-4- فرزانگان شوشتر
الف-1-5-جغرافياي اقتصادي شوشتر
الف -2 جغرافياي شهرستان اهواز
الف-3-جغرافياي شهرستان دزفول
الف-4- جغرافياي شهرستان بهبهان
الف-5- جغرافياي شهرستان مسجد سليمان
ب -تأليفات مرتبط با بخش تعاون
ب-1-ترمينولوژي تعاون
ب-2- شيوه برگزاري مجامع عمومي در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني
ب-3- بررسي ارتباط عوامل مؤثر در كارآئي عملكرد شركتهاي تعاوني مسكن
ب-4- اتحاديه تعاوني
ب-5- شركت تعاوني پس از تشكيل
ب-6- روند پيدايش شركتهاي تعاوني مرزنشينان در ايران
ب-7- روند پيدايش شركتهاي تعاوني اعتبار در ايران
ب-8- روند پيدايش شركتهاي تعاوني مصرف در ايران
ب-9- پانصد پرسش و پاسخ حقوقي تعاونيها
ب-10- مجموعه سؤالهاي چهار گزينه اي مرتبط با قوانين و مقررات بخش تعاوني
ب-11- بررسي اثرات آموزشهاي بلندمدت مركز آموزش عالي تعاون در بهبود دانش و افزايش كارآئي كاركنان آموزش ديده وزارت تعاون
ب-12- قانون پيشنهادي توسعه بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
ب-13- قانون پيشنهادي توسعه بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و مقايسه تطبيقي آن با قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و اصلاحيه
ب-14- طرح جامع نظارت وزارت تعاون بر شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون
ب-15- مقايسه تطبيقي قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 و اصلاحيه‌هاي آن با قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و اصلاحيه آن
ب-16- فرهنگ دو جلدي تعاون (پرسش و پاسخ حقوقي)
ب-17- تعاون نامه دو جلدي خوزستان
ب-18- برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اداره كل تعاون استان تهران
ب-19- شرح تفصيلي، اهداف. وظايف و پستهاي سازماني اداره كل تعاون استان تهران
ب-20-نمونه آگهي‌هاي دعوت. صورتجلسات : هيأت مديره. مجامع عمومي. قراردادها در تعاونيها.
ب-21- مؤسسين و شركتهاي تعاوني مصرف
ب-22-تأسيس و اداره عملي شركتهاي تعاوني
طراح قالب
مرجع وبمسترهای فارسی زبان
آمار وبلاگ
کاربران آنلاین: نفر
بازديدها : بار

جهت کپی URL فید RSS این وبلاگ کلیک کنید
RSS چیست ؟

Powered by BLOGFA.COM